» Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GodzinaCzynnośćOpis
6:30 – 9:00Schodzenie się dzieci, gry i zabawy poranne.* Witamy dzieci (podanie ręki, ?żółwik?, ?piąteczka?) i zapraszamy do naszych sal zabaw.
* Zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań.
* Praca indywidualna z dzieckiem (karty obserwacji).
* Czytanie bajek przez nauczyciela lub zaproszonego rodzica. *Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.
7:45 – 8:00 Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem. *Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.
8:00 Śniadanie *Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania.


9:00 – 10:00
Zajęcia rozwijające zainteresowania i potzreby dzieci Pobyt na świezym powietrzu*Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów miesięcznych wyzwalających aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju. *Prowadzenie zajęć metodą dobrego startu. *Zabawy rytmiczne, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy wdrażające szacunek do świata zwierząt i roślin.
9:45 – 10:00 Czynności sanitarno-higieniczne przed II śniadaniem. *Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.
10:00 – 10:15II Śniadanie*Częstowanie dzieci owocami i warzywami.


10:15 – 11:00
Pobyt na świeżym powietrzu.
*Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym.
*Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.Czynności sanitarno-higieniczne przed obiadem.
*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

10:45 – 11:15
Obiad:
*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie.

11:30-13:15
Odpoczynek poobiedni:
*leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanych bajek
13:45 – 14:00Czynności sanitarno-higieniczne przed podwieczorkiem.*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

14:00 – 14:20
Podwieczorek:
*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie
15:00 – 16:00Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu.*Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych.
*Korzystamy ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć.
Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnego działania.
16:00 – 16:30Zabawy popołudniowe*Zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub na placu zabaw wynikające z zainteresowań dzieci
*Kontakty indywidualne . Rozchodzenie się dzieci (zwracamy uwagę aby każde dziecko zostało przez nas zauważone i pożegnane.

Przedstawiony powyżej Ramowy Rozkład Dnia jest ogólnie obowiązujący w naszym żłobku.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.