» Maluch+2021

MALUCH+2021

Celem programu MALUCH + 2021 jest dofinansowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w klubach dziecięcych, żłobkach oraz u dziennych opiekunów. Zarówno w przypadku podmiotów samorządowych jak i prywatnych, wysokość dofinansowania na jedno miejsce wynosi 80 zł miesięcznie.

plac zabaw